סדר דין פלילי

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
סדר דין פלילי

הקורס חולש על מגוון רב של סוגיות המוסדרות בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ”ב-1982, ויוצא אל עבר סוגיות נוספות המוסדרות בחוק העונשין, תשל”ז-1977, חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א-1971, חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס”א-2001 ועוד.