סדר דין אזרחי

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
סדר דין אזרחי

הקורס כולל מגוון סוגיות מרכזיות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע”ט-2018 אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2021. הסוגיות הנלמדות כוללות בין היתר את הנושאים הבאים: ערעורים, סעדים זמניים, מומחים, בקשות ורשימת בקשות, שאלונים, גילוי ועיון במסמכים, קדם משפט, דיון מקדמי, דיון מהיר ועוד.