ניסוח משפטי

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
ניסוח משפטי

מטרתו של הקורס היא להקנות לצופים בו את יסודות הכתיבה המשפטית הנדרשים לכתיבה בהירה ומובנית. שיטת הכתיבה המקורית של המאמנת היא “שיטת הגוף” המבוססת על זיכרון חזותי על ידי חלוקת המסמך לאיברי הגוף השונים. עבודה בשיטה זו מבטיחה כתיבה מאורגנת ואפקטיבית, וזאת ללא תלות בסוג המסמך המנוסח. ההרצאות חולשות על שלושת ממדי הבדיקה: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, ושזורות בדוגמאות רבות ובטיפים מנצחים.