דיני עונשין ודרכי ענישה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
דיני עונשין ודרכי ענישה

הקורס מחולק לשני חלקים. חלקו הראשון מוקדש לדיני עונשין, וסוקר סוגיות מרכזיות בחלק המקדמי ובחלק הכללי של חוק העונשין, התשל”ז-1977, לרבות: תחולת דיני העונשין לפי זמן ומקום, היסוד הנפשי, היסוד העובדתי, אחריות פלילית של תאגיד, סייגים לאחריות פלילית ועוד.