דיני נזיקין

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
דיני נזיקין

דיני נזיקין משתייכים ככלל לפרק המהותי בבחינת הלשכה. הקורס סוקר מגוון סוגיות המוסדרות בפקודת הנזיקין (נוסח חדש), חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965, וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975.