דיני קניין

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
דיני קניין

דיני קניין משתייכים ככלל לפרק המהותי בבחינת הלשכה. הקורס סוקר מגוון סוגיות המוסדרות בחוק המקרקעין,תשכ”ט-1969, חוק המכר, תשכ”ח-1968, חוק השכירות והשאילה, תשל”א-1971, חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965, חוק המיטלטלין, תשל”א-1971, ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע”ב-2011.