דיני חברות

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
דיני חברות

דיני חברות משתייכים לענף המשפטי האזרחי העוסק במעמדם המשפטי של תאגידים לסוגיהם. הקורס סוקר מגוון סוגיות המוסדרות בחוק החברות, תשנ”ט-1999 ובפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ”ג-1983.