דיני עבודה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור
דיני עבודה

הקורס מטפל במגוון סוגיות מרכזיות המוסדרות בחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969, וכן תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ”ב-1991,וביניהן: סמכות עניינית ומקומית, מותבים, ערעורים וכו’. נושאי ההרצאות נבחרו בקפידה לאחר ניתוח מעמיק של השאלות במועדים האחרונים וזיהוי מגמות באשר לנושאים הנשאלים ביותר.