קורס מיומנויות בשאלות רב ברירה

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 10 | משך הקורס: כשעתיים וחצי

על הקורס

בחינות הלשכה בשנים האחרונות מצריכות מגוון רחב של מיומנויות. מטרתו של קורס זה היא לחשוף את הנבחנים למיומנויות הנדרשות בשאלות רב ברירה.

חלקו הראשון של הקורס עוסק בפרק הדיוני -תחילה נציג את הליקויים היישומיים הנפוצים בפתרון שאלות רב ברירה ודרך ההתמודדות עמם, לאחר כן נחשוף את מאחורי הקלעים של כתיבת שאלות לשכה על מנת להתמודד עם מגוון רחב יותר של שאלות ולהימנע ממלכודות ומוקשים, ולבסוף נציג את הטכניקה המומלצת לפתרון שאלות בפרק הדיוני.

חלקו השני של הקורס עוסק בפרק המהותי – בשלוש ההרצאות הראשונות נציג את חמש הסיבות המרכזיות לטעויות בפרק המהותי. לכל סוג של טעות נציע מגוון כלים פרקטיים הן לשלב הלימוד בבית, והן לבחינת האמת, אשר הוכחו כמשפרים ביצועים באופן משמעותי. בהרצאה הרביעית נציג את הטכניקה המומלצת לפתרון שאלות בפרק המהותי.

חלקו השלישי של עוסק בכללי לוגיקה בפתרון שאלות רב ברירה – בחלק זה נציג כללים אשר יכולים לסייע לנו להתלבט טוב יותר בין חלופות במצב של חוסר ידע. יחד נחדד את חוש הריח שלנו באשר לחלופות בעלות סבירות גבוה יותר להיות החלופה הנכונה, ולהפך, חלופות בעלות סבירות נמוכה יותר להיות החלופה הנכונה.

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס מיומנויות בשאלות רב ברירה

פרק הדין המהותי

  • מיומנויות מהותי – חלק א (8:51)
  • מיומנויות מהותי – חלק ב (17:15)
  • מיומנויות מהותי – חלק ג (13:28)
  • טכניקה לפתרון שאלות בפרק המהותי (7:59)

פרק הדין הדיוני

  • ליקויים יישומיים נפוצים בפתרון שאלות (11:09)
  • מאחורי הקלעים של כתיבת שאלות לשכה (13:07)
  • טכניקה לפתרון שאלות בפרק הדיוני (14:00)

כללי לוגיקה בפתרון שאלות רב ברירה

  • כללי לוגיקה בסיסיים (17:00)
  • כללי לוגיקה לעניין סמכותו של בית המשפט (14:12)
  • כללי לוגיקה מתקדמים (14:13)