קורס סדר דין פלילי

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 20 | משך הקורס: כ- 4 שעות

על הקורס

סדר דין פלילי הוא נושא שנוטה להיות מעט מאיים עבור נבחנים שלא התמחו בתחום. החדשות הטובות הן שלאחר צפייה בקורס זה תתאהבו בנושא, ולא פחות חשוב, תצליחו לפתור שאלות בנושא בקלות ועם חיוך.

הקורס חולש על מגוון רב של סוגיות המוסדרות בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ”ב-1982, ויוצא אל עבר סוגיות נוספות המוסדרות בחוק העונשין, תשל”ז-1977, חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א-1971, חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס”א-2001 ועוד.

חלקה האחרון של כל הרצאה מוקדש לתרגול בשיטת התרגול הייחודית של המאמנת.

אנחנו בטוחים שתמצאו את הקורס מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס סדר דין פלילי

 • מבוא (שלבי ההליך הפלילי) (11:46)
 • חקירת המשטרה (פתיחת ההליך) (10:00)
 • חלוקת הסמכויות בין התובעים (העברת חומר החקירה לתביעה) (12:47)
 • המלצות המשטרה, יידוע ושימוע (העברת חומר החקירה לתביעה) (11:26)
 • החלטה שלא להעמיד לדין וערר (11:43)
 • סגירת תיק בהסדר מותנה (14:25)
 • תיקון כתב אישום וחזרה מאישום (האישום הפלילי) (12:21)
 • התליית הליכים ועיכוב הליכים (האישום הפלילי) (09:54)
 • עיון בחומר הראיות (הליכים לאחר הגשת כתב אישום) (17:14)
 • שפיטת נאשם בהעדרו (נוכחות בעלי דין במשפט) (12:43)
 • טענות מקדמיות (פתיחת המשפט וטענות מקדמיות) (14:14)
 • סמכות מקומית לעניין הגשת כתב אישום (פתיחת המשפט וטענות מקדמיות) (09:37)
 • סמכות עניינית להגשת כתב אישום (פתיחת המשפט וטענות מקדמיות) (11:46)
 • התיישנות עבירות ועונשים (פתיחת המשפט וטענות מקדמיות) (18:15)
 • חקירת עדים וכללי חקירת עדים (בירור האשמה, הוכחות וסיכומים) (13:59)
 • הרשעה בעבירות שלא נכללו בכתב האישום (פסק דין: הכרעת דין וגזר דין) (13:03)
 • גזר הדין והליכי ערעור (הכרעה לעניין סוג העונש או מידתו) (14:28)
 • העמדה לדין של קטינים (עניינים מיוחדים) (12:04)
 • חוק זכויות נפגעי עבירה (עניינים מיוחדים) (12:12)