קורס דיני עונשין ודרכי ענישה

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 23 | משך הקורס: כ- 5.5 שעות

על הקורס

מסתבכים עם דיני עונשין? זה רק משום שעוד לא למדתם את הנושא עם המאמנת!

הקורס מחולק לשני חלקים. חלקו הראשון מוקדש לדיני עונשין, וסוקר סוגיות מרכזיות בחלק המקדמי ובחלק הכללי של חוק העונשין, התשל”ז-1977, לרבות: תחולת דיני העונשין לפי זמן ומקום, היסוד הנפשי, היסוד העובדתי, אחריות פלילית של תאגיד, סייגים לאחריות פלילית ועוד.

חלקו השני של הקורס עוסק בדרכי ענישה והוא מוקדש בעיקרו לטובת פרק ו’ לחוק העונשין. הקורס סוקר את הסימנים השונים לפי סדרם, ויוצא מגבולות החוק אל עבר פקודת המבחן, תשכ”ט-1969, חוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס”א-2001, וחוק טיפול בחולי נפש, תשנ”א-1991.

קורס זה משתייך ככלל לדין המהותי, ולכן יש חשיבות רבה לעיון בחוק הרלוונטי תוך כדי הצפייה בהרצאות, משום שאנו סבורים שהיכרות באופן בלתי אמצעי עם דבר המחוקק היא המפתח להצלחה בחלק של פרק הדין המהותי בבחינה.

חלקה האחרון של כל הרצאה מוקדש לתרגול בשיטת התרגול הייחודית של המאמנת.

אנחנו בטוחים שתמצאו את הקורס מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס דיני עונשין ודרכי ענישה

דיני עונשין

 • מבוא (11:20)
 • תחולת דיני העונשין לפי זמן ומקום ביצוע העבירה – חלק א (6:37)
 • תחולת דיני העונשין לפי זמן ומקום ביצוע העבירה – חלק ב (19:40)
 • היסוד העובדתי (14:23)
 • היסוד הנפשי – מחשבה פלילית – חלק א (17:21)
 • היסוד הנפשי – מחשבה פלילית – חלק ב (10:29)
 • היסוד הנפשי – מחשבה פלילית – חלק ג (15:52)
 • היסוד הנפשי – רשלנות ואחריות קפידה (11:51)
 • אחריות פלילית של תאגיד (10:03)
 • עבירת ניסיון (20:09)
 • צדדים לעבירה – העונש המרבי (19:09)
 • סייגים לאחריות פלילית – חלק א (14:51)
 • סייגים לאחריות פלילית – חלק ב (15:50)

דרכי ענישה – פרק ו לחוק העונשין, התשל”ז-1977

 • מושגי יסוד בענישה (14:11)
 • הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה (14:47)
 • עונש מאסר (11:33)
 • עונש מאסר בעבודת שירות (16:20)
 • עונש מאסר על תנאי (11:39)
 • קנס, פיצויים והוצאות (17:03)
 • של”צ, התחייבות להימנע מעבירה, טיפול בקהילה ופקודת המבחן (19:52)

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס””א-2001

 • חוק שחרור על תנאי ממאסר (20:41)

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991

 • העמדה לדין וטיפול בחולי נפש (18:39)
 • הסדר עבירות מין שבוצעו בקטינים (15:44)