קורס דיני נזיקין

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 15 | משך הקורס: כשלוש שעות וחצי

על הקורס

דיני נזיקין משתייכים ככלל לפרק המהותי בבחינת הלשכה. הקורס סוקר מגוון סוגיות המוסדרות בפקודת הנזיקין (נוסח חדש), חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965, וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975.

ראשיתו של הקורס היא הרצאת מבוא הכוללת מעבר על חלקיה השונים של פקודת הנזיקין במבט ממעוף הציפור, לצורך שכלול מיומנות ההתמצאות בה.

נושאי ההרצאות נבחרו בקפידה לאחר ניתוח מעמיק של השאלות בדיני נזיקין במועדים האחרונים וזיהוי מגמות אשר לנושאים הנשאלים ביותר. הקורס מטפל במגוון סוגיות וביניהן: חסינויות והגנות, עוולות המסגרת, העוולות הפרטיקולריות, התיישנות, ועוד.

יש חשיבות רבה לעיון בסעיפים הרלוונטיים תוך כדי הצפייה בהרצאות, משום שאנו סבורים שהיכרות באופן בלתי אמצעי עם דבר המחוקק היא המפתח להצלחה בפרק המהותי בבחינה.

אנחנו בטוחים שתמצאו גם את הקורס הזה מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס דיני נזיקין

 • מבוא (15:04)

זכויות וחבויות

 • חסינויות והגנות (13:50)
 • חבות נגזרת (13:10)

עוולות המסגרת

 • עוולות המסגרת – חלק א’ (13:16)
 • עוולות המסגרת – חלק ב’ (10:32)
 • עוולות המסגרת – חלק ג’ (08:06)

העוולות הפרטיקולריות

 • העוולות הפרטיקולריות – חלק א’ (12:09)
 • העוולות הפרטיקולריות – חלק ב’ (13:33)

התיישנות

 • התיישנות – חלק א’ (08:41)
 • התיישנות – חלק ב’ (12:36)

חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965

 • חוק איסור לשון הרע – חלק א’ (12:23)
 • חוק איסור לשון הרע- חלק ב’ (15:30)

חוק פיצויים לנפגע תאונות דרכים, התשל”ה-1975

 • חוק הפלת”ד – חלק א’ (15:47)
 • חוק הפלת”ד – חלק ב’ (14:38)
 • חוק הפלת”ד – חלק ג’ (10:51)