קורס דיני קניין

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 14 | משך הקורס: כשלוש שעות וחצי

על הקורס

דיני קניין משתייכים ככלל לפרק המהותי בבחינת הלשכה. הקורס סוקר מגוון סוגיות המוסדרות בחוק המקרקעין,תשכ”ט-1969, חוק המכר, תשכ”ח-1968, חוק השכירות והשאילה, תשל”א-1971, חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965, חוק המיטלטלין, תשל”א-1971, ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע”ב-2011.

ראשיתו של הקורס היא הרצאת מבוא הכוללת מעבר על חלקיו השונים של חוק המקרקעין במבט ממעוף הציפור, לצורך שכלול מיומנות ההתמצאות בחוק.

נושאי ההרצאות נבחרו בקפידה לאחר ניתוח מעמיק של השאלות בדיני קניין במועדים האחרונים וזיהוי מגמות באשר לנושאים הנשאלים ביותר. הקורס מטפל במגוון סוגיות וביניהן: זכויות במקרקעין, בתים משותפים, הערת אזהרה, פירוק שיתוף, עסקאות נוגדות במקרקעין ובמיטלטלין, תקנת השוק במקרקעין ובמיטלטלין ועוד.

יש חשיבות רבה לעיון בסעיפים הרלוונטיים תוך כדי הצפייה בהרצאות, משום שאנו סבורים שהיכרות באופן בלתי אמצעי עם דבר המחוקק היא המפתח להצלחה בפרק המהותי בבחינה.

אנחנו בטוחים שתמצאו גם את הקורס הזה מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס דיני קניין

 • מבוא (15:11)

זכויות במקרקעין

 • זכויות במקרקעין – חלק א (07:03)
 • זכויות במקרקעין – חלק ב (09:53)
 • זכויות במקרקעין – חלק ג (16:39)
 • זכויות במקרקעין – חלק ד (15:34)

עסקאות נוגדות במקרקעין ובמיטלטלין

 • עסקאות נוגדות במקרקעין ובמיטלטלין (15:51)

תקנת השוק במקרקעין ובמיטלטלין 

 • תקנת השוק במקרקעין ובמיטלטלין (10:51)

הערת אזהרה

 • הערת אזהרה – חלק א (10:10)
 • הערת אזהרה – חלק ב (15:28)

שיתוף במקרקעין 

 • שיתוף במקרקעין – חלק א (11:22)
 • שיתוף במקרקעין – חלק ב (15:02)

בתים משותפים 

 • בתים משותפים חלק א (13:58)
 • בתים משותפים חלק ב (19:05)

השגות במקרקעין 

 • השגות במקרקעין (13:49)