קורס דיני חוזים וחיובים

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 13 | משך הקורס: כשלוש שעות וחצי

על הקורס

על הקורס

דיני החוזים משתייכים לענף המשפטי האזרחי העוסק בחיובים רצוניים. הקורס סוקר את ההוראות המרכזיות מכוח חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970, וכן יוצא מגבולות חוקים אלו אל עבר חוקים נוספים כגון: חוק הערבות, תשכ”ז-1967, חוק המחאת חיובים, תשכ”ט-1969 ועוד. קורס זה משתייך לדין המהותי, ולכן יש חשיבות רבה לעיון בחוק הרלוונטי תוך כדי הצפייה בהרצאות, משום שאנו סבורים שהיכרות באופן בלתי אמצעי עם דבר המחוקק היא המפתח להצלחה בחלק של הדין המהותי בבחינה.

אנחנו בטוחים שתמצאו את הקורס מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס דיני חוזים וחיובים

חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973

 • כריתת החוזה – חלק א (22:23)
 • כריתת החוזה – חלק ב (15:24)
 • ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו – חלק א (17:22)
 • ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו – חלק ב (11:58)
 • צורת החוזה ותכנו (22:24)
 • קיום החוזה (19:17)

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970

 • תרופות חלק א’ (14:59)
 • תרופות חלק ב’ (11:39)
 • תרופות חלק ג’ (16:58)

חוק המחאת חיובים, תשכ”ט-1969

 • המחאת זכויות וחיובים (16:21)

חוק הערבות , תשכ”ז-1967

 • חוק הערבות חלק א (ערב “רגיל”) (19:52)
 • חוק הערבות חלק ב (ערב יחיד ומוגן) (19:40)

חוק החוזים האחידים, תשמ”ג-1982

 • חוק החוזים האחידים (18:51)