קורס דיני חברות

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 14 | משך הקורס: כשלוש שעות וחצי

על הקורס

דיני חברות משתייכים לענף המשפטי האזרחי העוסק במעמדם המשפטי של תאגידים לסוגיהם. הקורס סוקר מגוון סוגיות המוסדרות בחוק החברות, תשנ”ט-1999 ובפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ”ג-1983.

ראשיתו של הקורס היא הרצאת מבוא הכוללת מעבר על חלקיו השונים של חוק החברות במבט ממעוף הציפור, לצורך שכלול מיומנות ההתמצאות בחוק.

נושאי ההרצאות נבחרו בקפידה לאחר ניתוח מעמיק של השאלות בדיני חברות במועדים האחרונים וזיהוי מגמות באשר לנושאים הנשאלים ביותר. הקורס מטפל במגוון סוגיות וביניהן: עסקאות עם בעלי עניין, חובות נושאי משרה, שמירת ההון וחלוקה, תביעה נגזרת, שעבודים של חברה ועוד.

יש חשיבות רבה לעיון בסעיפים הרלוונטיים תוך כדי הצפייה בהרצאות, משום שאנו סבורים שהיכרות באופן בלתי אמצעי עם דבר המחוקק היא המפתח להצלחה בפרק של הדין המהותי בבחינה.

אנחנו בטוחים שתמצאו גם את הקורס הזה מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס דיני חברות

 • מבוא והיכרות עם חוק החברות (18:44)

תקנון החברה

 • תקנון החברה חלק א’ (15:29)
 • תקנון החברה חלק ב’ (14:03)

עסקאות עם בעלי עניין

 • עסקאות עם בעלי עניין חלק א’ (18:34)
 • עסקאות עם בעלי עניין חלק ב’ (17:29)

שמירת ההון וחלוקה

 • שמירת ההון וחלוקה חלק א’ (12:58)
 • שמירת ההון וחלוקה חלק ב’ (10:24)

חובות נושאי משרה

 • חובות נושא משרה חלק א’ (11:21)
 • חובות נושאי משרה חלק ב’ (14:48)

תביעה נגזרת

 • תביעה נגזרת חלק א’ (12:38)
 • תביעה נגזרת חלק ב’ (11:29)

פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ”ג-1983

 • שעבודים חלק א’ (12:16)
 • שעבודים חלק ב’ (12:51)
 • שעבודים חלק ג’ (14:52)