קורס דיני חדלות פירעון של חייב יחיד

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 9 | משך הקורס: כשעתיים

על הקורס

דיני חדלות פירעון מסדירים את דרך פירעון חובותיהם של חייבים המצויים במצב של חדלות פירעון או שעלולים להימצא במצב זה.

הקורס מטפל במגוון סוגיות בעניינו של חייב יחיד המוסדרות בחלק ג לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018 וביניהן: בקשה לצו לפתיחת הליכים, מתן צו לפתיחת הליכים, הגבלות בתקופת הביניים, צו לשיקום כלכלי, הפטר ועוד. נושאי ההרצאות נבחרו בקפידה לאחר ניתוח מעמיק של השאלות במועדים האחרונים וזיהוי מגמות באשר לנושאים הנשאלים ביותר.

אנו מתייחסים לחדלות פירעון של יחיד כנושא דיוני וממליצים עד כמה שניתן לזכור בעל פה את ההוראות השונות. אל דאגה – כמיטב המסורת במאמנת הקורס משופע בעזרי זיכרון, רציונליים ושלל המחשות ויזואליות שסייעו לכם במלאכת השינון.

אין לנו ספק שתמצאו גם את הקורס הזה מועיל וחוויתי!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס דיני חדלות פירעון של חייב יחיד

  • מבוא (12:58)

חייב יחיד – בקשה לצו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים (פרקים א-ד)

  • חלק א – בקשה ביוזמת החייב (12:13)
  • חלק ב’ – בקשה ביוזמת נושה/היועמ”ש (15:48)
  • השוואה בין בקשה ביוזמת החייב לבין בקשה ביוזמת נושה/היועמ”ש (05:42)
  • סעדים זמניים (09:47)

חייב יחיד – צו לפתיחת הליכים והגבלות בתקופת הביניים (פרקים ה+ ז)

  • צו לפתיחת הליכים והגבלות בתקופת הביניים (14:17)

הנאמן (פרק ו)

  • הנאמן (11:30)

חייב יחיד – צו לשיקום כלכלי והפטר (פרקים ח + ט)

  • צו לשיקום כלכלי והפטר – חלק א’ (09:33)
  • צו לשיקום כלכלי והפטר – חלק ב’ (09:28)