קורס אתיקה מקצועית

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 11 | משך הקורס: כ- 2.5 שעות

על הקורס

אתיקה מקצועית הוא נושא הדורש יכולות יישומיות ברמה גבוהה. לא אחת נבחנים טועים בשאלות בנושא על אף שהם שולטים בסוגיה המשפטית, ואף במצב בו הכלל הרלוונטי ניצב לנגד עיניהם. אי לכך הדגש שניתן בהרצאות הוא על מתן כלים יישומיים להתמודדות עם הסוגיות השונות, תוך מתן דוגמאות רבות המקלות על ההבנה ועל היישום.

הקורס חולש הן על סוגיות פרוצדורליות והן על סוגיות מהותיות, ובכך מספק מענה לשני חלקי הבחינה.

חלקה האחרון של כל הרצאה מוקדש לתרגול בשיטת התרגול הייחודית של המאמנת.

אנחנו בטוחים שתמצאו את הקורס מהנה, חוויתי ומועיל!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס אתיקה מקצועית

פרק הדין הדיוני

 • הגשת קובלנה (11:11)
 • סדרי דין מרכזיים בבתי הדין המשמעתיים (14:35)
 • סיום חברות בלשכה והליכי ערעור (17:25)

פרק הדין המהותי

 • הודעה חשובה – נא לקרוא לפני הצפייה בהרצאות
 • ניגוד עניינים (צדדים מנוגדים וייצוג נגד לקוח) (17:10)
 • ניגוד עניינים – כללי דירקטורים בחברה ציבורית (11:30)
 • ניגוד עניינים – כללי עיסוק אחר (09:08)
 • עו”ד כעד ומגע עם עדים של הצד שכנגד (08:52)
 • הפניה אסורה של לקוח, אי קבלת טיפול, הפסקת טיפול ושחרור מייצוג (11:58)
 • שכר טרחה והוראות כספיות שונות (12:21)
 • כללי הפרסומת (11:41)
 • עורכי דין זרים (11:59)
 • קובץ החלטות ועדות אתיקה