קורס סדר דין אזרחי

מפרט הקורס

מספר הרצאות: 19 | משך הקורס: כ- 4.5 שעות

על הקורס

סדר הדין האזרחי הוא אחד הנושאים המרכזיים בפרק הדיוני בבחינה, ועל כן נדרשת בנושא זה רמת שליטה גבוהה.

הקורס כולל מגוון סוגיות מרכזיות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע”ט-2018 אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2021. הסוגיות הנלמדות כוללות בין היתר את הנושאים הבאים: ערעורים, סעדים זמניים, מומחים, בקשות ורשימת בקשות, שאלונים, גילוי ועיון במסמכים, קדם משפט, דיון מקדמי, דיון מהיר ועוד.

אין לנו ספק שתמצאו גם את הקורס הזה מועיל וחוויתי!

מרגע הרכישה הקורסים פתוחים לצפייה למשך 6 חודשים.

הרצאות -

קורס סדר דין אזרחי

מבוא להליך האזרחי

 • מבוא להליך אזרחי (10:58)

כתבי טענות

 • כתבי טענות – חלק א’ (12:42)
 • כתבי טענות- חלק ב’ (11:25)
 • כתבי טענות- חלק ג’ (11:29)

הליכים מקדמיים – דיון מקדמי ופגישת מהו”ת

 • דיון מקדמי ופגישת מהו”ת (13:05)

הליכי גילוי מוקדם: שאלונים, גילוי ועיון במסמכים + קדם משפט

 • שאלונים, גילוי ועיון במסמכים וקדם משפט (16:29)

מומחים

 • מומחים (16:19)

הדיון וההחלטה השיפוטית

 • הדיון וההחלטה השיפוטית (16:36)

דיון מהיר

 • מסלול דיון מהיר- חלק א’ (13:27)
 • מסלול דיון מהיר- חלק ב’ (10:03)

הליכי ביניים – בקשות ורשימת בקשות

 • בקשות ורשימת בקשות (15:13)

סעדים זמניים

 • סעדים זמניים- חלק א’ (12:49)
 • סעדים זמניים- חלק ב’ (07:55)
 • סעדים זמניים- חלק ג’ (19:00)

הערעור האזרחי

 • ערעורים- חלק א’ (12:53)
 • ערעורים- חלק ב’ (16:28)
 • ערעורים- חלק ג’ (16:13)
 • ערעורים- חלק ד’ (14:10)

תיקון טעות לעומת ביטול החלטה במעמד צד אחד

 • תיקון טעות לעומת ביטול החלטה במעמד צד אחד (18:46)