״כשרכשתי את החבילה הכוללת במאמנת, הרגשתי שאני רוכש את המעבר שלי בבחינת הלשכה, וכך היה.״