שירה מהממת!!! מעבירה את החומר בצורה מדהימה וקליטה! גם חמש שנים אחרי יש דברים שאני עדיין זוכרת ממנה.