"הסרטונים המדהימים העבירו את החומר בצורה מעניינת ומסודרת. ההרצאות מעמיקות ומארגנות את הנושאים המורכבים ביותר ומפשטות אותם. זאת, לצד טכניקות ייחודיות לשינון ולזיכרון."