"סוגיות שנראות בהתחלה כמורכבות הפכו להיות לפשוטות, בזכות הפשטות, החדות, הסדר, הרציונל והדוגמאות הרבות שבסרטונים. קורס הניסוח המשפטי המדהים הכולל דגשים וכללים חשובים שהשתמשתי בהם בבחינה."