"שילבתי בין המאמנת לבין המתמחה וזה היה הדבר הכי נכון. המאמנת גרמה לספרים להיראות הרבה יותר קלים ומובנים, הכל במילים פשוטות, ברורות ובקיצורים שקל לזכור."