"בתקופה מתישה ומעייפת, הקורסים משפרים את מצב הרוח, מקיפים חומר ניכר ובסוף גם תשירו את השירים מתוך שינה ובמהלך המבחן."