"רק עם המאמנת עוברים את בחינת הלשכה בפעם הראשונה! הסרטונים הקצרים מעבירים את החומר בשפה פשוטה וברורה באמצעות שירים, רציונאלים וגלגלי הצלה ובכך מעלים את תחושת הביטחון והשליטה בחומר."