"הדמיון המודרך של המאמנת פשוט גרם לי להאמין בעצמי, אין ספק שזה חלק בלתי נפרד מההצלחה."