"בלימודים לבחינות לשכה לא מוותרים על המאמנת! לא תיארתי לעצמי כמה הפן המנטלי חשוב. למדתי בזכות הדמיון מודרך איך להאמין בעצמי לאורך כל הדרך וגם ביום של המבחן להישאר רגועה."