"בעזרת הדמיון המודרך של המאמנת שליווה אותי לאורך כל התקופה ואפילו ביום הבחינה, הביטחון שלי עלה והאמנתי שאני מסוגלת לעשות את זה.״