"ה-קורס האינטרנטי. לפחות 3 שאלות במועד אוגוסט 20 נפתרו בזכות משפטים של שירה והצוות שפשוט נצרבו בזכרון. מומלץ בחום!"