"את בחינות הלשכה עוברים בפעם הראשונה אך ורק עם המאמנת! קורסי הוידיאו סייעו ופישטו הסוגיות. קורס הדימיון המודרך מדהים, גורם לתחושות טובות שהנפש צריכה בתקופה כזו מטורפת."