מלמדת לבחינות הלשכה בצורה מעניינת וייחודית, כך שהאסוציאציות מאפשרות לזיכרון החומר ושליפתו בזמן. שירה היא נכס, זכות ללמוד איתה וממנה, כל מי שיבחר ללמוד איתה לבחינה – יזכה.