"רק בזכות הצוות המנצח במאמנת עברתי את הבחינה הקשה של מועד אוגוסט 2020."