"כחודש לפני המבחן נרשמתי למאמנת והחומר היה הרבה יותר ברור ולא נשכח מהראש אחרי כמה שעות!"