״לאורך כל הדרך הרגשתי שיש מאחורי גב תומך ומכיל שאפשר להישען עליו ולפרוק לו – ואין לזה תחליף.״