תוכנית לימוד מדהימה מכוונת מדוייקת ועם חתכים המקלים על הלימוד לבחינות הלשכה. עברתי בחינת לשכה דצמבר 2019 בזכות הסרטונים וההדרכה.