"בדיעבד, זו הייתה ההשקעה הטובה ביותר שלי! כי את הבחינה הקשה, בלשון המעטה, שהייתה באוגוסט 2020 עם 33% מעבר סה"כ, הצלחתי. אני יכולה לומר בריש גליי – כי זה בזכות המאמנת!"