"ההרצאות נוגעות בסוגיות שתמיד מופיעות בבחינה. החומר מועבר באופן קליט ובשפה פשוטה כך שהוא נשאר בראש גם הרבה אחרי המבחן. הכלים שקיבלתי בקורס הדמיון המודרך הכינו וליוו אותי לאורך כל יום הבחינה."