ספרי הליבה

  • מהדורה 3.0
  • מחיר לשני הספרים 350 ש”ח כולל שליח לנקודת חלוקה 
  • ספרי הליבה כלולים במסלול החכם, וניתנים לרכישה למצטרפי מסלול הוידאו ומסלול המאמנת.

ספרי הליבה של המאמנת הם ריכוז שקפי הלימוד מקורסי הוידאו.
אנו דוגלים בשיטת ‘הלמידה הפעילה’ ומעודדים אתכם במקביל לצפייה בהרצאות השונות לכתוב מתחת לכל שקף בשורות המיועדות לכך, נקודות מרכזיות, הרחבות, הסברים, דוגמאות וכו’, וזאת משתי סיבות מרכזיות: הראשונה היא משום שכתיבה היא חלק מרכזי בתהליך הטמעת ידע והיא תסייע לכם להפנים את הסוגיות השונות ביתר קלות. הסיבה השנייה היא כדי לאפשר לכם בהמשך לשוב לנקודות שכתבתם לצורך חידוד, וזאת ללא צורך לצפות שוב בהרצאה.
ספר הליבה לפרק הדין הדיוני כולל את ריכוז השקפים מקורסי הוידאו הדיוניים, וספר הליבה המהותי כולל את ריכוז השקפים מקורסי הוידאו המהותיים.
המלצת המאמנת: כתיבה בספר הליבה לפרק הדין הדיוני בשלב השינון, וכתיבה בספר הליבה לפרק הדין המהותי במסגרת הקריאה הראשונה של החיקוקים המשתייכים לפרק הדין המהותי.