חוות דעת על מטלת הניסוח בבחינת האמת וכתיבת ערר

כתיבת חוות דעת

תהליך כתיבת חוות הדעת במאמנת כולל ניתוח מעמיק של מטלת הניסוח ביחס לשלושת ממדי הבדיקה: התוכן, הלשון והארגון, ובהתאם למחוון שמפורסם על ידי הוועדה הבוחנת.

חוות הדעת כוללת התייחסות מפורטת לכל ממד בנפרד, תוך התייחסות לרכיבים חסרים, טעויות יישומיות, אי צירופם של מסמכים נדרשים, טעויות תחביר, ניסוח לקוי ועוד.

כל מטלה נבדקת תחילה על ידי עו"ד מצוות המאמנת, ועוברת לאחר מכן לבדיקת המאמנת- עו"ד שירה וייסברגר, לצורך הערכת הניקוד של המטלה ביחס לניקוד שניתן בפועל.

החלק החשוב ביותר בחוות הדעת הוא המלצתה של המאמנת האם נכון להגיש ערר באותן נסיבות. המלצה זו מבוססת על ניסיונה העשיר של המאמנת בבדיקת חוות דעת ובכתיבת עררים, והיא מקפלת בתוכה שיקולים רבים לרבות הציון הכולל בבחינה, מספר השאלות מבין אלו המיועדות להשגה, הרלוונטיות עבור הנבחן ועוד.

עלות חוות הדעת: 250 ₪

כתיבת ערר

כתיבת ערר במאמנת מתבצעת רק לאחר כתיבת חוות דעת והמלצה של המאמנת להגיש ערר באותו מקרה.

העררים של המאמנת נכתבים באופן ענייני ותכליתי, בשפה בהירה ומוקפדת, ותוך גיבוי כל טענה על ידי הפניית הבודק לשורה הרלוונטית במטלה של הנבחן.  

מאז שינוי מתכונת הבחינה לפני כשלוש שנים, עשרות נבחנים עברו בהצלחה את הבחינה בעקבות הגשת ערר שנכתב על ידי המאמנת. עבורנו כל נבחן ונבחנת הם עולם ומלואו, ואנחנו מתרגשים בכל פעם מחדש לשמוע על עוד סיפור הצלחה, ועוד קולגה שהצטרף לבין שורותינו.    

עלות כתיבת ערר על ידי המאמנת, עו"ד שירה וייסברגר: 750 ₪

לקבלת פרטים על חוות דעת וכתיבת ערר השאירו פרטים

    דילוג לתוכן